Medlem LIL og treningsavgift håndball

Alle personer som driver organisert idrett i Lommedalens idrettslag, må også være medlemmer av idrettslaget og betale årlig 

medlemskontingent. Dette er lovbestemt, og det er viktig i forhold til f.eks. forsikring ved skade. 

All medlemshåndtering og fakturering av medlemskontingenten i LIL gjøres via Norges Idrettsforbunds system (Min idrett). 

Her kan dere melde dere inn/ut.

Alle medlemmer må selv sørge for at oppdatert informasjon ligger på www.minidrett.no

Ved å logge på her, vil du finne deg selv og din familie.

Når du logger inn på Min idrett, kan du klikke på «Legg til familie», dersom ikke dine familiemedlemmer er registrert. Dersom dere 

opplever problemer, kan dere sende en mail til reidunn@lil.no med informasjon (fullt navn og fødselsdato) på de i familien som 

skal tilordnes


- Klikk her for video som viser generell informasjon om «Min idrett» (endringer av medlemskap, aktive idretter, familiemedlemmer++)

https://www.youtube.com/watch?v=DkqeThG82-o

- Klikk her for video som viser hvordan du melder deg inn i Lommedalen IL eller til en av våre idretter

https://www.youtube.com/watch?v=e_u2tHtdYA

- Klikk her for video om hvordan medlemskontingent og aktivitetsavgift betales

https://www.youtube.com/watch?v=IkI66myXu5wInstrukser/ bruksanvisning


Alle medlemmer kan ifølge NIF's reglement delta på årsmøter. Medlemmer som er over 15 år og har vært tilsluttet laget i minst en 

måned, har stemmerett og er valgbare til lagets styrer. Personer som ikke driver aktiv idrett, men som ønsker å støtte opp om 

idrettslaget er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å bli medlemmer.


Lommedalens idrettslags medlemskontingent – både kontingentens utforming og

kontingentens nivå/satser - blir behandlet og vedtatt på idrettslagets årsmøte.

Årets satser – for 2023 - vedtatt på årsmøtet i 2023 er som følger:

•          Familiemedlemskap, kr. 800,-

•          Enkelt enkeltmedlem, kr. 400,- 

Det er viktig for Lommedalens idrettslag at flest mulig av bygdas innbyggere er medlemmer. Ikke bare fordi idrettslaget trenger 

”dine” penger til aktivitet og drift av lagets anlegg, men også fordi mange medlemmer – særlig antall medlemmer under 15 år - er 

viktig når stat og kommune skal tildele aktivitetsmidler.

 

Unge og voksne som driver organisert idrett i Lommedalen – for eksempel langrenn – må i tillegg til medlemskontingenten også 

betale treningsavgift til langrennsgruppa.

Treningsavgiften må derfor ikke forveksles med medlemskontingenten – medlemskontingenten er ”inngangsbillett'n" til idrettslaget, 

mens treningsavgiften er en aktivitetsavgift som betales til den gruppa/de gruppene man er aktiv i. Treningsavgiften faktureres via 

superinvite.


Nye medlemmer i Lommedalens Idrettslag ønskes herved hjertelig velkommen. 

Gå inn på denne linken: www.minidrett.no for å registrere deg/dere og betale. 


Skulle det være noen spørsmål, så send en mail til reidunn@lil.no