ANLEGG OG UTSTYR

Hjemmebane
Vestre Bærum LIL Håndball har Helsethallen og Lommedalshallen som hjemmebaner. Informasjon om disse finner du her:
Helsethallen - Skollerudveien 5, 1353 Bærums Verk

Lommedalshallen - Skolegata 30, 1350 Lommedalen


Treningsfasiliteter

Helsethallen, Lommedalshallen, Lesterudhallen og Bærum Idrettspark er våre treningsfasiliteter- i tillegg til marka og det lokale turveinettet. 


Klubbhuset
Vestre Bærum LIL Håndball har eget klubbhus i Skollerudveien på Bærums Verk. Adressen er: Skollerudveien 31, 1353 Bærums Verk. I klubbhuset er samlings- og møtelokaler som våre grupper og lag om ønskelig kan benytte. Se oversikt over tilgjengelighet og booking her: https://www.lil.no/p/24776/booking-kalender  


Treningsutstyr
Foreningens treningsutstyr finnes tilgjengelig i håndballbodene i Helsethallen og Lommedalshallen. Det presiseres at alle brukere er ansvarlig for å holde orden i bodene, behandle utstyret iht. intensjon, samt låse utstyret inne i boden etter bruk. Meld fra dersom noe av utstyret må skiftes ut eller vedlikeholdes.

Drakter
Draktsettene våre er klubbens eiendom, og er dyre i innkjøp. Det henstilles således om at alle behandler disse pent slik at levetiden blir lengst mulig. På det tidspunktet et lag har behov for nye/større drakter skal lagledere først besørge innsamling og overlevering av drakter som er for små til klubbens materialforvalter. Merk at det kan ta noe tid å fremskaffe nye draktsett, og at dette derfor må planlegges deretter.

Ved tap av drakter kan nye bestilles hos Verket Sport. Dette må bekostes av den enkelte utøver eller av lagskassen. 

Shorts og strømper tilhørende draktsettet bekostes av utøveren selv. Dette får du kjøpt hos Verket Sport til reduserte priser.

Førstehjelpsutstyr
Vestre Bærum LIL har inngått avtale med Verket Sport og Hummel/Assistco om innkjøp av førstehjelpsutstyr herunder isposer mv. Hvert lag får tildelt noe førstehjelpsutstyr på begynnelsen av hver sesong. Det de eventuelt måtte trenge utover dette, må dekkes fra lagkassen.