Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Hovedstyret har bestemt at alle lagledere, trenere, instruktører og assistenter/vikarer for disse skal levere politiattest. Det samme gjelder for øvrige voksenressurser med ansvar i forbindelse med overnattingscup mv. Dette er i tråd med de bestemmelser Norges idrettsforbund har fattet. Hvis trener/lagleder er under 18 år skal søknaden også signeres av en av de foresatte. Nedre grense for å levere politiattest er 15 år. Attesten gjelder i maksimalt 5 år og må da fornyes gjennom ny søknad.


Søknadsprosedyren er som følger:

 

 Med vennlig hilsen

 Styret i Vestre Bærum LIL Håndball