HÅNDBALLSTYRET 2023/24

Hovedstyret er idrettsforeningens besluttende organ mellom årsmøtene- innenfor rammer fastsatt av idrettsforbund, idrettskrets, foreningens lovverk og styringsdokumenter samt vedtak fattet av årsmøtet. 

Verv

Navn

Kontaktinformasjon

Leder

Jonas Røstad

jonas.roestad@gmail.com - 41478014

Styremedlem

Elisabeth Troøyen Gundersen

1elisabethtg@gmail.com

Styremedlem

Joachim Isralesbakk

joachim.israelsbakk@glamox.com
Styremedlem

Styremedlem

Kristin Fjæra Eng

Karine Kampesæter

kfjeng82@gmail.com - 92206594

karine@kampesater.no 


Idrettskonsulent 

Linda Lynaas Wullf

linda@lil.no - 99624399

Utvalgsmedlemmer 2023/24

Utvalgene er Vestre Bærum LILs utøvende organer mellom årsmøtene- innenfor rammer fastsatt av idrettslaget, hovedstyret, og årsmøtetAktivitetsutvalget


Dommeransvarlig barnehåndball

Line Blixtblixtline@gmail.com - 97157818