Skademelding, forsikring og behandling

Under følger informasjon om forsikringsordningene som gjelder for medlemmer i Vestre Bærum LIL, og hvordan man skal melde skader. Forsikringen dekker således alle som tar del i Vestre Bærum LILs aktivitetstilbud. Merk at det i alle skadetilfeller anbefales at det blir skrevet en skaderapport som verifiserer og dokumenterer skadesituasjonen, og at skade i kampsituasjon blir påtegnet kamprapporten.

Hvilke årskull må betale lisens sesongen 2023/24?

J/G2010 og eldre fra 01.09.2023 (gjelder til 31.08.2024)

J/G2011 fra 01.01.2024 (gjelder til 31.08.2024)

Hvis skade oppstår, hva gjør jeg?
  1. Meld skade på https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/prak... , ring 815 69 199 samme dag, eller dagen etter.
  2. Ta rede på hvilken type idrettsforsikring / lisens du har. (LISE eller LISE+)
  3. Rett etter du har meldt inn skaden, kontakter du behandler / klinikk du ønsker å bruke. 
  4. Viktig at dette gjøres med en gang!
Lisens

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. 

  • Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.
  • Forfallsdato for lisensen 2023/24 er 1. september 2023. Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen. 
  • Spillere som ikke deltok i lisenspliktig aktivitet i forrige sesong, er dekket av LISE i perioden 1. mai - 31. august.


Hva innebærer lisensordningen?

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med ordningen.  Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie. 

Slik betaler du lisens

  • Lisensen er tilgjengelig i Min Idrett for alle som betalte lisens forrige sesong. Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post.
  • For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin. Ta kontakt med håndballgruppas leder for og ordne dette. 
  • Klubben anbefaler alle våre medlemmer og minimum signere LISE PLUSS-lisens. 


For mer info om forskjellen mellom LISE og LISE+ og LISE SUPER , se følgende link: 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/