Håndballgruppen - VB  LIL


Vestre Bærum LIL er etablert på bakgrunn av en samarbeidsavtale mellom Bærums Verk Idrettsforening og Helset Idrettsforening i 2014, før Vestre Bærum Håndball og Lommedalen Håndball slo seg sammen 01.05.2019. Grunnlaget for samarbeidet er at vi sammen står bedre rustet i forhold til å tilby et fullverdig håndballtilbud for håndballinteresserte, i alle aldersgrupper, for begge kjønn, og for utøvere med ulikt satsnings– og ferdighetsnivå.  


Vestre Bærum LIL Håndball består idag av ca. 280 medlemmer fordelt på begge kjønn og en rekke alderstrinn. Vi har en klar målsetting om at vi med innsats, kvalitet og begeistring skal vokse i tiden fremover. Vi takker derfor eksisterende medlemmer for at de har valgt Vestre Bærum LIL som håndballplattform, samtidig som vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen.