Denne siden er for deg som har en eller annen rolle inn mot lagene våre. Ofte lurer man på det samme - år etter år og sesong etter sesong. Her tenker vi derfor å bygge opp en "database" med tips og råd til hverdagen som støtteapparat rundt spillerne våre - så slipper kanskje alle å finne opp hjulet hver eneste gang man starter på nytt i en ny rolle!

Vi ønsker innspill fra støtteapparatet til innhold - så send gjerne et tips til linda@lil.no hvis du har noe du trenger råd om eller vil bidra med selv av erfaringer, så bygger vi på fortløpende.

 

Organisering av lag

Det er mange måter å løse oppgavefordelingen på. Erfaringen er at arbeidsmengden øker etterhvert som spillerne vokser og blir eldre - så det er lurt å tenke litt stort med en gang. Bygg et team rundt trenerne, der dere fordeler oppgaver utover så det ikke blir så mye på enkeltpersoner.

Det er uten tvil behov for en god gjeng rundt trenerne, og under følger noen tips og råd om hvordan du kan gripe dette fatt, enten du er ny eller litt mer erfaren men ønsker en struktur.

 

Dugnadsånd og frivillighet

Som med all håndballorganisering er de første årene utelukkende basert på at lagene drives av foresatte, både som trenere og øvrig støtteapparat.

Det stilles ingen formelle krav til å ta på seg oppgaver for laget - annet enn god vandel og godkjent politiattest - men det hjelper så klart med et visst engasjement!

Håndballkompetanse er ikke et must, det lærer man! Det finnes alltid andre man kan spørre om råd, informasjon man kan kopiere, andre lagledere man kan spørre på f.eks. Facebook-gruppen. I tillegg har Vestre Bærum LIL en lagleder-/oppmannskoordinator; Drude Markussen Eik, som er tilgjengelig for spørsmål. drude.markusseneik@pfizer.com

Laget bestemmer selvsagt selv hvordan de vil organiseres, og med lagleder på plass kan strukturen settes. Det finnes enormt med ulik kompetanse i foreldregruppene, og alle bidrag verdsettes.

Som regel må man basere seg på frivillighet og "håndsopprekking" på et foreldremøte ved sesongstart, så dette kan være greit å få arrangert tidlig i sesongen.Hva trenger man rundt et lag? 

Som sagt er det mange måter å organisere lag på, men basert på gode erfaringer fra mange av lagene våre KAN det se ut som følger:

 • Trener(e)
 • Lagleder/oppmann - kjært barn har mange navn - samme oppgave
 • Økonomiansvarlig
 • Materialforvalter
 • Cupansvarlig
 • Sosialansvarlig
 • Dugnadsansvarlig
 • Vaktfordelingsansvarlig

 

Det kan være luksus å ha en person på hver av rollene, og flere av disse kan så klart slås sammen - men dette viser om ikke annet hovedoppgavene en lagleder har ansvaret for å gjøre selv eller få hjelp til å organisere. Vi anbefaler det siste!

 

Lagleder/oppmann 

 • Koordinator for «alt» i samarbeid med trenere – bindeledd foreldre-trenere og klubb                                               
 • Koordinere kamper og laginnkalling med trenere dersom trenerne ønsker hjelp til det
 • Fordele oppgaver internt i laget
 • Passe på årshjul/frister for oppmeldinger, påmeldinger til cuper etc.
 • Gi beskjed til klubben om påmeldinger til serie
 • Omberamme kamper dersom trenerne ønsker hjelp til det
 • Avlaste trenerne med det de trenger hjelp til, og være kontaktpunkt for trenere og foresatte
 • Innkalle til - og lede foreldremøter, avtale deltagelse fra klubb/styre/sportslig etc.   
 • Mellomledd mellom klubb og lag - videreføre informasjon, oppdatere laglister osv
 • Om trenerne ønsker hjelp til det; bidra til å registrere spillere i TA før kamp, kalle inn i Spond etc.
 • Om trenerne ønsker hjelp til det; kalle inn til treninger og andre arrangementer - feks. i Spond
 • Bidra til et aktivt sosialt miljø og god informasjon; på mail, Facebook-grupper, Spond, osv.

 

Økonomiansvar

 • Bistå laget ved innsamling av penger, betalinger, utlegg osv.
 • Bistå klubben med å hente inn penger, cuputlegg osv.
 • Samle inn penger til sosiale formål sammen med sosialansvarlig

 

Materialforvalter drakter og øvrig utstyr (førstehjelp osv) 

 • Bestille drakter til nye spillere via kontaktperson i klubben
 • Supplere til de som trenger nye, passe på nummerering og sørge for oppdatering i lister/TA ved endringer
 • Kontakt med Verket Sport ved spesielle hendelser
Cupansvarlig

 • Planlegge sammen med lagleder/oppmann og trenere
 • Sørge for påmeldinger via Spond og til cupen det gjelder, eller samle inn for lagleder
 • Oversikt over økonomi/budsjett knyttet til cup
 • Informasjon, kjøreplaner, overnatting, mat, allergier, involvere andre etter behov osv.
 • Dialog med trenerapparat og lagleder/oppmann underveis  
 • Melde inn spillerstall i cup-påmeldingen innenfor frister osv.

 

Sosialansvarlig

 • Sammen med trenere og lagleder/oppmann bidra til og sørge for fokus på miljø og samhold i laget
 • Klubben oppfordrer til å ha sosiale arrangementer i løpet av sesongen som ikke er håndball. For eksempel: avslutning før jul og sommer, gå på Haslum-/Fold-/ landskamper, bowling, pizzakvelder osv.  
 • Sørge for å organisere hjelp til organisering ved behov

 

Dugnadsansvarlig

 • Det koster penger å drive med idrett, også håndball - og det kan være smart å bygge opp en lagkasse som disponeres til felles formål.
 • Vi skal ha respekt for at familieøkonomien kan variere innenfor laget - og derfor oppfordrer vi sterkt lagene våre til å organisere egne dugnader som samler inn penger til konkrete formål (som f.eks Partille-cup eller nye felles VB LIL-gensere) - som går til fratrekk på egenandel for alle  
 • Vi oppfordrer her til at alle bidrar på samme nivå - dette bygger lagfølelse og samhold.
 • Eksempel på dugnader kan være så mangt, men:, julekortsalg, ryddedugnader for borettslag, kakelotteri etc.   

 

Vaktansvarlig 

 • Fordele lagets vakter til arrangementene; hallsjef/kiosk/billett/sekretariat
 • Oppgaver i forbindelse med cuper – fordele vakter, bake/matleveranser
 • Som regel skåner man de som gjør andre viktige oppgaver for laget (foreldretrenere, lagleder) - utover det anbefales det å rullere vaktene alfabetisk f.eks. på alle spillere, sette opp forslag som sendes ut og med oppfordring om å bytte internt i laget ved behov for det.
 • Når alle bidrar er det ikke mange timene på hver foresatte i løpet av ett år - omtrent den tiden en trener bruker hver eneste uke hele året - år etter år, bare for å sette det i perspektiv

 

 

Andre tips og innspill til å gjøre denne jobben enklere mottas med stor takk!