Hvert lag har sin egen lagkasse til å bruke på cuper, sosiale tiltak, avslutninger mm. 

 

Det er det enkelte lags ansvar å fylle på lagkassen, så lagkassen består i hovedsak av penger opptjent på f.eks. dugnader arrangert av laget. 

 

Selger man over obligatorisk antall toalett- og tørkeruller på klubbdugnaden, føres det overskytende beløp over på lagkassen.

 

Lagkassen styres av klubben. Det er ikke tillatt å holde private kasser/konti utenom. 

 

Ved spørsmål ta kontakt med Erik Benjaminsen, erik@lil.no